Vanliga frågor och svar om Webperf Premium.

Allt är inte alltid självklart. Här redogörs för några av de mer frekvent ställda frågor angående premiumtjänsten.

1. Vilken del av webbplatsen är det som testas?

Om det inte står något annat är testet enbart utfört på webbplatsens startsida eller den adress som anges på webbplatsens profilsida på Webperf.se

Ibland har en webbplats nämligen inte sin startsida i webbplatsens rot. Exempelvis har vissa kommuner delat upp så att turismdelen och delen för de egna invånarna lever parallellt, exempelvis som kommun.se/invanare.html, det är den som vänder sig till invånarna som är i fokus här.

När felsidan (404) testas är det en slumpmässigt namngiven HTML-fil som anropas i webbplatsens rot.

Ibland kan det stå hur många webbsidor som testats och då är testets värden ett genomsnitt för alla webbsidorna.

2. Vilken IP-adress körs testerna ifrån?

För premiumkunder används följande IP-adresser, vilka du kan behöva konfigurera så de släpps igenom brandväggar och andra typer av trafikfilter:

 • 212.105.90.27 (IPv4, Bitcom)
 • 46.246.45.158 (IPv4, Glesys)
 • 2a02:752:0:18::58 (IPv6, Glesys)
 • 95.216.211.83 (IPv4, Hetzner Helsingfors)
 • 2a01:4f9:c010:8fdd::/64 (IPv6, Hetzner Helsingfors)
 • 45.136.157.132 (IPv4, Bitcom)
 • 62.63.202.39 (IPv4, Bahnhof)
 • 62.63.202.21 (IPv4, Bahnhof)
 • 94.254.62.246 (IPv4, Bahnhof)
 • 65.108.80.85 (IPv4, Hetzner Helsingfors)
 • 2a01:4f9:c012:89c2::/64 (IPv6, Hetzner Helsingfors)
 • 188.148.197.205 (IPv4)

Om det är en acceptanstestmiljö måste dessa IP-adresser tillåtas åtkomst för att test ska kunna köras. IP-adresserna kan komma att ändras i framtiden. Om det inträffar kommer Webperf meddela respektive premiumkunds kontaktperson.

3. Fått dåligt betyg i något test - vad göra?

Först och främst ska man inte ta några drastiska beslut baserat på det som visas på Webperf. Testerna kan faktiskt strula för enskilda webbplatser och visa ett betyg som inte är helt rättvist. Vissa webbplatser använder dessutom kommande webbstandarder som inte är implementerat i testerna.

Så ta det lugnt och undersök vidare, eller tala med dina webbkonsulter, innan du skrider till verket.

Du som har ett premiumkonto på Webperf kan få viss support i uttolkningen av betyg. Starta ett ärende genom att mejla till support@webperf.se

4. Vilka tester kan köras på icke-publika webbplatser?

Alla utom Webbkolls test kan köras även om din webbplats inte är publik. Dock behöver du öppna upp så webbplatsen är åtkomlig för de IP-adresser Webperf använder.

5. Hur får man support?

I premium ingår en begränsad support. Supporten ersätter inte ert behov av att ha egna webbutvecklare som är insatta i området. Se den inkluderade supporten som möjligheten för er eller er byrå att ställa frågor för att nå klarhet i hur testerna fungerar och betyg räknas ut. Supporten utför inte konsulttjänster eller rådgivning, men kan absolut ibland ha tips på lösningar av mer generell sort.

Support sker via ett mejlbaserat suportsystem och ärenden besvaras normalt sett inom 48h. Starta ett ärende genom att mejla till support@webperf.se

6. Vem får åtkomst till premium-API:t?

Premiumåtkomst till API:t är personligt och villkorat mot att du har behörighet till minst en webbplats med premium-nivån mellan eller stor/custom. När den prenumerationen upphör eller vid händelsen att premiumkontots administratör tar bort din behörighet kommer din API-nyckel att sluta fungera.

7. Vilka nivåer av behörighet finns i premium?

All behörighet utgår från en listad, eller olistad webbplats, som har premiumstatus. Vanligtvis är det den som påbörjat premium för en webbplats som är dess lokala administratör. Är man lokal admin så är man den som så att säga äger kontot och godkänner eller avslår att någon annan kan få åtkomst.

Det är möjligt för en lokal admin att ge behörighet till som mest tre ytterligare personer. Det är ok att dessa behörigheter tilldelas interna funktionsbrevlådor och leverantörer. För närvarande är behörighetsprocessen manuell. Lokal admin kan mejla support@webperf.se och ange e-post, namn och roll för den/de som ska få åtkomst.

Superadmin?

Ja, det finns en superadmin som i syftet att kunna felsöka och utveckla tjänsten kan synas som premium-användare på alla webbplatser.

8. Mitt konto är borta - vad har hänt?

Det kan vara ett tillfälligt fel eller möjligen har ditt konto gallrats.
En användare som inte längre har åtkomst till en webbplats med premiumstatus kommer att gallras inom 6 månader med anledning av GDPR/­Dataskyddsförordningen. Vi försöker mejla ut en notis om detta i god tid, men kan dessvärre inte garantera att mejl alltid kommer fram.

Om något felaktigt verkar ha hänt får du gärna starta ett support-ärende genom att skicka ett mejl till support@webperf.se

9. Kan jag ladda ner våra testresultat?

Ja. Detta gör du från Verktyg när du är inloggad på premium. Det kommer att levereras per mejl till dig (så ha koll på din skräpkorg) och du får en länk för att ladda ner en CSV-fil.

Filens avgränsning är med semikolon. Textsträngar är lagda inom citationstecken. En kolumn i din export är siffror med vilken typ av test som avses. Nedan har du en förteckning över alla testtyper som förekommit på Webperf:

 • 0 — Google Pagespeed
 • 1 — Webbprestanda enligt Google Lighthouse
 • 2 — HTTP statuskod 404
 • 3 — HTTPS-koll
 • 4 — Sökmotoroptimering (SEO) enligt Google Lighthouse
 • 5 — Följs praxis enligt Google Lighthouse
 • 6 — Validerar HTML
 • 7 — Validerar CSS
 • 8 — Progressive Web Apps enligt Google Lighthouse
 • 9 — Standardfiler
 • 10 — Tillgänglighet enligt Axe
 • 11 — Läsbarhet
 • 12 — Antal länkar
 • 13 — Innehållsanalys
 • 14 — HTTP/2
 • 15 — Webbprestanda enligt Sitespeed.io
 • 16 — Användbarhet
 • 17 — Kvalitet på frontend
 • 18 — Tillgänglighet enligt Pa11y
 • 19 — Tillgänglighet enligt Axe
 • 20 — Integritetstest med Webbkoll
 • 21 — HTTP & tekniktest
 • 22 — Energieffektivitet
 • 23 — Spårning och integritet
 • 24 — E-post
 • 25 — Mjukvara
10. Hur funkar kategorin Premiumanvändares olistade webbplatser (#33)?

En premiumwebbplats som ligger i kategori nummer 33 är inte nödvändigtvis omöjlig att hitta på öppna delen av Webperf.se, men den listas inte. Ifall det är viktigt för dig att webbplatsen du ska testa på riktigt hanteras privat bör du först ta kontakt med support@webperf.se för dialog.

11. Hur fungerar webhooks för en premium-webbplats?

Webhooks är implementerat på test från och med januari 2024. Du som har behörighet (lägst lokal admin) kan vara med och testa funktionen genom att lägga till din webhooks URL för respektive webbplats du har åtkomst till. Det gör du genom att gå till Mina webbplatser och klickar på i-ikonen ute till höger för den webbplats du vill administrera. Där finns ett formulär för att lägga till eller byta webhook.

En webhook är simpelt förklarat din möjlighet att få en signal om att Webperfs premiumtester precis slutförts. Praktiskt sett är det adress till en webbserver du har kontroll över och webbservern står ständigt redo att agera på signalen den får från Webperfs testservrar.

Din adress måste vara nåbar över det öppna internet. Man kan maximalt ha en sån här URL aktiv per webbplats. Ifall det redan finns en webhook kommer en ny ersätta den befintliga. Så se till att ni som jobbar med denna webbplats är samspelta innan du lägger till en ny.