Hur funkar det med personuppgifter inom Webperf Premium?

Organisationen ifråga är Webperf AB (556729-1892). Intentionen är att följa privacy by default, inte alls handskas med personuppgifter om de inte behövs och alltid hålla personuppgifter inom EU:s juridiska sfär. Webperf använder inte underleverantörer i tredje land och förlitar sig inte på de adekvansbeslut som EU-kommissionen kan dela ut (läs: vi räknar kallt med en tredje Schrems-dom).

Ändamålet för Webperfs personuppgiftsbehandling genom premiumtjänsten är - där inte annat anges - för att fullgöra ett avtal, alternativt berättigat intresse (GDPR artikel 6.1 b samt f), eller leva upp till annan lagstiftning, exempelvis för bokföring. Ett undantag från detta är kontaktuppgifter som kan förekomma i mejl eller CRM-system. Dessa gallras dock löpande.

Du kan förstås använda dina rättigheter i enlighet med GDPR. Skicka vänligen sådana förfrågningar till support@webperf.se

Webperf erbjuder inte lösenord som inloggningsmekanism.

Definitioner:

  • Superadministratör – har åtkomst till allt. Detta är för närvarande endast Marcus Österberg, ägare av Webperf AB.
  • Webbyrås admin – representant för organisation som på förhand betalat för sin egen och kunders webbplatser i Webperfs premium. Antingen dolt eller öppet. Är ofta lokal administratör för sina kundwebbar.
  • Lokal administratör – den person som är ägare av Premium-kontot i relation till Webperf AB, både avseende användandet av tjänsten men också kunddialogen. Ibland är detta webbyrån för de som egentligen äger webbplatsen.
  • Lokal användare – en person som bjudits in av en lokal admin.
  • Underleverantör – de som utöver Webperf AB:s interna förhållanden kommer i kontakt med data som uppkommer i och med Webperfs verksamhet.
  • Testande & premiumtester – inhämtandet och bearbetandet av den information som ges av en webbplats eller intranät som erbjuds öppet via internet alternativt bara för Webperf-tjänsten.

Exempel på personuppgiftsbehandling

Webperf Premium innefattar namn och kontaktuppgifter till kunder och användare av tjänsten. Förutom i fallet med att fullfölja avtal och i kundrelation är det inte nödvändigt att ange ett riktigt namn. Exempelvis går det bra med pseudonym och en relä-version av mejladress för inloggningen om man vill undvika att ha personligt identifierbara uppgifter i dessa sammanhang.

Den person som Webperf behöver identifierbara uppgifter om någonstans är den individ som är lokal administratör för webbplatsen. Den personen kan beroende på tjänst lägga till kollegor, konsulter och andra som lokala användare av hens premiumtjänst. Det är upp till hen och hens integritetspolicy om riktiga namn eller pseudonym används och ifall det är mejladresser som kan identifiera en person eller ej som används.

En användare som inte loggat in på sitt konto under en längre tid kommer få ett mejl där hen behöver bekräfta att hen vill ha kvar sitt konto. Om inget jakande svar kommer blir användarkontot gallrat.

En användare som inte längre har behörighet till minst en aktiv premiumwebbplats kommer gallras automatiskt.

Underleverantörer

Webperf håller sig enbart med aktörer inom EU när det finns personuppgifter inblandade. De underleverantörer som har – eller kan komma i kontakt med – personuppgifter är:

  1. Oderland Webbhotell AB (556680-8746) – svenskt webbhotell i Göteborg där allt från webbplats, webbanalys, CRM, epost, m.m. driftas.
  2. Glesys AB (556647-9241) – svenskt datacenter i Falkenberg där premiumtestandet delvis körs.
  3. Hetzner Online GmbH – tyskt bolag. Gör visst testande av icke-premium, men kan också komma att köra Premium-webbar vid behov. Här kommer dock inte personuppgifter att behandlas om de inte råkar exponeras via innehållet på den testade publika webbplatsen eller öppna intranät.

Uteslutna från denna lista är de som erbjuder nätverkstjänster över internet. Trafik sköts typiskt sett via krypterade kanaler och bör inte läcka mer information än nödvändigt.

Ändringsdatum: 2024-03-13